Tijdelijke actie: 100% Bonus bij Titan Poker!
Laatste nieuws: De oudste toernooi winner!Texas Hold 'em


Introductie Texas Hold 'em poker

Texas Hold ‘em is wellicht de meest populaire (en bekende) pokervariant. Wie poker zegt, bedoelt doorgaans deze variant. Het wordt vaak gezien als de basis van alle andere varianten.

Het speldoel

Het doel van Texas Hold ‘em is om de beste combinatie te maken uit twee eigen, dichte, kaarten (hole cards) en vijf gemeenschappelijke kaarten (communitycards). Het spel is opgesplitst in verschillende rondes waarbij alle spelers de mogelijkheid hebben om in te zetten. Deze inzetten belanden dan in een centrale pot. Diegene die wint, wint dus al het geld dat in deze pot zit. Het komt ook voor dat meerdere spelers eenzelfde, of gelijkwaardige, combinatie hebben. In dat geval wordt het bedrag (chips) dat in de pot zit verdeeld. Uw winst

De spelregels

Texas Hold 'em poker begint bij het vaststellen van de dealer, small blind en big blind. Vaak worden deze rollen bepaald door aan elke speler één open kaart te geven. Diegene met de hoogste kaart (met Aas schoppen als top), zal de dealer-functie moeten vervullen. Hij krijgt dan de ‘dealerbutton’ toegewezen. De small blind is de persoon die links naast deze dealer zit. Poker wordt immers altijd in wijzerzin gespeeld. Naast deze small blind zit de big blind. Deze laatste twee personen zijn verplicht om telkens een bepaald bedrag in te zetten.

De small blind is bijna altijd de helft van de big blind. Dit om te voorkomen dat het spel ‘stilstaat’ en er geen geld in de pot komt. Er is dus nooit een verliezer. Als de rollen bepaald zijn, begint het spel. Iedere speler aan de pokertafel krijgt twee kaarten. Uiteraard is elke kaart in het spel uniek omdat er slechts met één kaartspel (deck) gespeeld wordt. De spelers moeten trachten hun kansen in te schatten aan de hand van deze eerste twee kaarten. Er volgt dan meteen een inzetronde. De speler links naast de big blind, moet starten. Hij heeft de volgende mogelijkheden: ofwel zet hij hetzelfde bedrag in als de big blind (callen), ofwel besluit hij om een hoger bedrag dan de big blind in te zetten (raisen) ofwel kan hij zijn kaarten weggooien en stoppen met het spel (folden). Het is echter zo dat men niet lager kan inzetten dan de big blind.

Indien een speler niet genoeg geld zou hebben om het bedrag van de big blind in te zetten, moet hij ofwel al zijn resterende geld inzetten (all-in) of niet meedoen (folden). Nadat deze eerste speler zijn keuze gemaakt heeft, volgen de andere spelers. Zij moeten telkens evenveel inzetten dan de voorgaande speler. De inzetronde stopt pas als alle spelers een gelijkwaardig bedrag in de pot gedaan hebben. Als geen van de spelers een hoger bedrag heeft ingezet van de big blind, heeft deze laatste de optie om niets meer in te zitten (checken).

Na de eerste inzetronde worden de eerste drie gemeenschappelijke, open, kaarten (flop) op de speeltafel gelegd. Dit gebeurt telkens met het wegleggen van één kaart op de tafel en dan weer één op de stapel met de overige kaarten (deze kaart wordt dan een burn genoemd). Nadat deze kaarten op de tafel liggen, heeft de speler al de mogelijkheid om een combinatie te vormen. Hij heeft nu immers vijf kaarten ter beschikking. Dit wordt gevolgd door een nieuwe, tweede, inzetronde. Opnieuw moet de speler die naast de big blind zit beginnen. Hij heeft opnieuw drie verschillende opties: niets inzetten (checken), wel een bepaald bedrag inzetten (raisen) of besluiten om de kaarten weg te gooien en niet meer mee te doen (folden). Vaak wordt in deze situatie de laatste optie weggelaten. Het is immers niet nodig om iets in te zetten, dus kan deze speler gerust ‘checken’. Vervolgens wordt de vierde kaart (turn) op de speeltafel gelegd. De daaropvolgende inzetronde gebeurt precies hetzelfde zoals de vorige.

Uiteindelijk wordt ook de laatste, vijfde kaart (river) getoond. Deze wordt weer gevolgd door een laatste inzetronde. Het totale bedrag belandt dus in de pot. Het is echter wel zo dat als een speler beslist om na enkele rondes niet meer mee te doen (folden), hij het geld dat hij ingezet heeft verliest en dus in de pot blijft. Uiteindelijk worden de kaarten met elkaar vergeleken (showdown). De beste combinatie van vijf kaarten (hand) wint het volledige bedrag van de pot. Indien twee of meer combinaties gelijkwaardig zijn (volgens de pokerhiërarchie), wordt de pot gedeeld. Meestal eindigt het spel zo, maar het kan ook voorkomen dat het spel eerder eindigt. Dit is enkel als er nog maar één speler overblijft nadat alle overigen de kaarten weggegooid hebben. Bij online poker kan de verliezende (of winnende, als hij alleen overblijft) kiezen om zijn kaarten te tonen (show) of niet te laten zien (muck). Dit kan behoren tot een bepaalde strategie van een speler.
Pokeren


De pokerhiërarchie is een rankschikking die bij Texas Hold ‘em en bijna alle overige varianten gebruikt worden. Deze combinaties (van laag naar hoog) zijn mogelijk:

Highcard (no pair): enkel de hoogste kaart telt. De Aas is de hoogste kaart in poker en 2 telt als laagste.
One Pair: een enkel paar van twee kaarten die dezelfde waarde hebben.
Two Pair: twee paren van twee kaarten die dezelfde waarde hebben.
Three of a kind: drie kaarten van dezelfde waarde.
Straight: ook wel bekend als een straat. Het zijn vijf kaarten die elkaar opvolgen in waarde.
Flush:vijf kaarten die tot dezelfde soort behoren. Ze dienen geen bepaalde volgorde te hebben.
Full House: een combinatie van drie kaarten met dezelfde waarde en één paar kaarten van een andere eenzelfde waarde.
Four of a kind: vier kaarten van dezelfde waarde.
Straight flush: een straat (straight) in een zelfde soort.
Royal flush: een straat (straight), met als hoogste een Aas, die van dezelfde soort is.

Een sheet met de beste handen:


Beste combinaties
Titan Poker!

CDPoker!

PartyPokerLinkpartners